ชั้นเรียนฟุตบอล และยิมนาสติกของเด็กก่อนวัยเรียน

สถานที่ : ลีเฮ้าสืชั้น 3 ห้องเรียนยิมนาสติก

เวลา  :  11.00 – 12.00  ทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัส และศุกร์

ค่าใช้จ่าย : คิดเป็นครั้ง

ผู้ดูแล : ครูชาวญี่ปุ่น และผู้ดูแลคนไทย

เพื่อให้เด็กมีความสนุกกับการฝึกทรงตัวร่วมกับครอบครัว มีความพยายามโหนบาร์เพิ่อยืดกล้ามเนื้อ และกิจกรรมอื่นๆ

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในชั้นอนุบาลได้มีกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ การได้รับการยอมรับในเชิงบวก ซึ่งกลุ่มอายุนี้ถือเป็นก้าวแรกในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาดและเป็นเด็กที่แข็งแรง

การเข้าร่วม : กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าร่วม

นอกจากนี้เวลา: 14: 30 – 15: 30  มีชั้นเรียนยิมนาสติกสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน รับสมัครเป็นภาคการศึกษาและสอนโดยโค้ชชาวไทย

 

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。